Liveblog: Hellingbanen parkeergarage Sint Antonius Nieuwegein ingestort, volg hier de laatste ontwikkelingen (2024)

  26 mei, 23:23 4 minuten leestijd

  Liveblog: Hellingbanen parkeergarage Sint Antonius Nieuwegein ingestort, volg hier de laatste ontwikkelingen (1)

  Nieuwegein - De hellingbanen van de parkeergarage van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn ingestort. Hier hield RTV Utrecht de laatste ontwikkelingen bij maar dit liveblog is nu gesloten. Maandagochtend is er meer nieuws.

  LEES OOK Rijhelling St. Antonius ingestort: Behandelingen morgen gaan door | Onderzoek gestart

  02:04 uur: 'Vermoedelijk geen slachtoffers'

  Bij het instorten van een deel van de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn er 'vermoedelijk geen' slachtoffers gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

  Specialistische teams van onder meer Urban Search and Rescue Nederland (USAR.NL) hebben met drie honden in de garage gezocht. "Die zijn nergens op aangeslagen", aldus de woordvoerder. Lange tijd konden er geen hulpverleners het gebouw in om te zoeken omdat gevreesd werd dat het pand kon instorten. Bij het ongeluk vielen de rijhellingen van zes verdiepingen om nog onbekende reden op elkaar.

  Op het moment van het ongeluk was er naar verluid één man aanwezig in de garage. Die wist ongedeerd naar buiten te komen en maakt het volgens de woordvoerder van de VRU goed: "Hij is inmiddels thuis en hevig geschrokken."

  01:47 uur: VRU meldt 'geen vermissingen'

  Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er vooralsnog geen vermissingen worden gemeld. "Er zijn geen berichten bij ons binnengekomen dat er iemand vermist is of niet thuis is gekomen. Maar helemaal uitsluiten kan je niet. Het is tenslotte een openbare parkeerplaats."

  Eerder meldde het ziekenhuis al dat geprobeerd was om contact te leggen met alle medewerkers en bezoekers die zondagavond in het ziekenhuis waren geweest.

  01:02 uur: Honden zoeken naar sporen van mensen onder puin

  Enkele uren na het instorten van een deel van de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is nog altijd onbekend of er mensen onder het puin liggen. Zondagavond stortte een deel van de garage in. Het ging om de rij-hellingen naar hoger gelegen niveaus: die braken op zes verdiepingen af en stortten naar beneden. Een woordvoerder van de VRU meldt dat met drones binnen is gekeken. Daarbij werden geen sporen van auto's onder het puin ontdekt. Het Urban Search and Rescue team kijkt nu binnen met speurhonden of zij wel sporen kunnen vinden van mensen onder het puin.

  Medewerkers van het ziekenhuis proberen ook, voor zover dit mogelijk is, contact op te nemen met medewerkers en bezoekers die zondagavond in het ziekenhuis waren.

  00.38 uur: Hulpdiensten gaan met honden naar binnen

  Een verslaggever van RTV Utrecht ziet hoe de hulpdiensten met honden de parkeergarage gaan doorzoeken.

  00.25 uur: Speciaal team ter plaatse

  Een speciale technische dienst is ook ter plaatse in oranje pakken. Die kijkt naar de constructie en is gespecialiseerd in dit soort instortingen met veel puin. Ook USAR, het Urban Search and Rescue team is onderweg. Zij zijn gespecialiseerd in rampen waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn en werden ook ingezet bij de aardbevingen in Turkije.

  00.21 uur: Brandweer hoorde geen slachtoffers

  Volgens een verslaggever ter plaatse heeft het brandweerteam geen geluiden gehoord van mensen die vast zitten. Het is nog niet zeker dat dit ook betekent dat er geen slachtoffers zijn.

  00.10 uur: Situatie binnen verkend

  De situatie in de parkeergarage is door de hulpdiensten verkend. Er ligt een enorme berg puin op de begane grond en er wordt onderzoek gedaan of meerdere hulpdiensten de parkeergarage kunnen betreden.

  00.03 uur: Reactie burgemeester Van Beukering

  De burgemeester van Nieuwegein, Marijke van Beukering, heeft gereageerd op de situatie bij het Sint Antonius ziekenhuis. "Ik ben vanavond erg geschrokken van het bericht over het instorten van de oprijhellingen van de parkeergarage bij het St Antonius. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. We hopen dat er geen mensen bij betrokken zijn. Ik wil nu alle ruimte bieden aan de hulpdiensten om hun werk te doen en wens hen daarbij veel succes en sterkte."

  23:30 uur: Spoedeisende hulp blijft vooralsnog open

  De spoedeisende hulp blijft vooralsnog geopend, meldt het Sint Antonius ziekenhuis. Overige bezoekers wordt gevraagd thuis te blijven, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

  23:18 Onduidelijk of er slachtoffers zijn

  Een woordvoerder van de gemeente Nieuwegein laat weten dat het nog altijd onduidelijk is of er slachtoffers zijn. "De hulpdiensten zijn bezig met de situatie en kijken of er mensen onder het puin liggen. En verder zijn ze de situatie veilig aan het stellen."

  23.16 uur: Nog altijd hulpdiensten onderweg

  De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er nog altijd hulpdiensten onderweg zijn en vraagt weggebruikers ruimte te maken.

  23.00 uur: "Alle hellingen van de oprijbanen zijn ingestort, niet de parkeervakken."

  De Veiligheidsregio meldt dat alle hellingen van de parkeergarage, waarover gereden wordt, zijn ingestort. De parkeervakken aan de buitenzijde niet. De parkeergarage kent zes verdiepingen, alle zes zijn ze ingestort.

  22.50 uur: Brandweer kan nog niet het gebouw in

  De brandweer is nog niet in het gebouw. Van de bovenkant wordt bekeken of het veilig genoeg is om de garage te betreden, meldt de veiligheidsregio. "Alle hellingen van de oprijbanen zijn ingestort, niet de parkeervakken."

  22.45 uur: Veel hulpdiensten aanwezig

  In heel Nieuwegein klinken sirenes. Veel hulpdiensten zijn aanwezig en onderweg naar het Sint Antonius ziekenhuis.

  Liveblog: Hellingbanen parkeergarage Sint Antonius Nieuwegein ingestort, volg hier de laatste ontwikkelingen (3)

  Liveblog: Hellingbanen parkeergarage Sint Antonius Nieuwegein ingestort, volg hier de laatste ontwikkelingen (4)

  21.58 uur: Parkeergarage Sint Antonius ziekenhuis ingestort

  Meerdere verdiepingen van de parkeergarage van het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn ingestort. Het is op dit moment onbekend of er personen bij betrokken zijn nadere informatie volgt.

  LEES OOK Vermoedelijk geen slachtoffers bij instorting parkeergarage St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

  Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

  Liveblog: Hellingbanen parkeergarage Sint Antonius Nieuwegein ingestort, volg hier de laatste ontwikkelingen (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Mr. See Jast

  Last Updated:

  Views: 5941

  Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mr. See Jast

  Birthday: 1999-07-30

  Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

  Phone: +5023589614038

  Job: Chief Executive

  Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

  Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.